Live / Trådløse mikrofoner nye frekvenser

Nye frekvenser på trådløse mikrofoner

Nye frekvenser til trådløse mikrofoner fra 2012

Regjeringen har besluttet at frekvensområdet 790-862 MHz skal benyttes til mobilkommunikasjon. Brukere som benytter trådløse mikrofoner i båndet 800-820 MHz, må umiddelbart slutte å bruke disse. 

Tilgangen til frekvensbåndet 800-820 MHz opphører 1. januar 2014, men regjeringen sier at:

'Brukere som anvender trådløse mikrofoner i båndet 800-820 MHz frem til 1. januar 2014, har ikke krav på beskyttelse mot forstyrrelser fra bl.a. mobilt bredbånd, som etableres i dupleksbåndet 791-821 / 832-862 MHz. Slike forstyrrelser må påregnes i økende grad frem til 2014, i tråd med forventet utbygging av nett for mobilt bredbånd'.

Vi må altså forvente økt støy i området 800-820 MHz, og VideoUtstyr anbefaler derfor å skifte til følgende frekvensområder så fort som mulig:
  • 510 – 790 MHz / «white spots» geografisk bestemt
  • 823 – 832 MHz / lisensfritt i hele landet
  • 863 – 865 MHz / lisensfritt i hele landet
For å finne ut hva som er ledig av "White spots" i ditt område se finnsenderen.no som er et verktøy ifra Post og teletilsynet.
Ta kontakt med oss for en løsning både når det gjelder dine eksisterende trådløse sett hvor vi kan oppgradere eller bytte inn i nye. Og for nye løsninger.

Vi har også noen "Ess" i ermet med oversikt over hvilke kanaler som du fortsatt kan bruke på ditt gamle sett som feks at Sennheiser G2 har 8 kanaler i området 786-790 som kan brukes.Brukbare frekvenser i D og E-båndet