Skip to main content
Til toppen

Vår miljøpolicy

VideoUtstyr fortsetter sitt fokus på bærekraft. Vi er i gang med en rekke tiltak som møter stadig økende krav og forventninger. Dette flytter oss som organisasjon i riktig retning. Vår miljøpolicy beskriver våre prioriteringer.

Som en betydelig aktør i markedet har VideoUtstyr et viktig ansvar for klima og miljø.

Vi er med på å skape verdier og innovasjon i samfunnet gjennom tett samspill med våre kunder, leverandører, eiere og andre interessenter. Dette samspillet bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling der hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran kortsiktig økonomisk gevinst.

VideoUtstyrs miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og vi har identifisert fem viktige mål som påvirkes gjennom vår virksomhet.

Vi følger opp disse bærekraftsmålene ved å:

  • Jobbe systematisk med skadeforebygging og sikkerhet
  • Jobbe for at ingen opplever noen form for diskriminering
  • Sikre rettferdige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter i hele verdikjeden
  • Etterleve strenge etiske retningslinjer i forhold til korrupsjon
  • Levere produkter og løsninger som bidrar til redusert energibruk
  • Sørge for at våre produkter ikke inneholder miljøfarlige kjemikalier
  • Benytte transportløsninger som gir lavest mulig utslipp - distribusjon i Oslo med Elbil - alle ansatte kjører elbil
  • Kildesortere over 95 prosent av avfallet
  • Redusere bruk av emballasje - vi gjenbruker emballasje fra leverandørene
  • Utvikle produkter og løsninger som bidrar til et bærekraftig samfunn

VideoUtstyr gjør det enklere for ansatte, kunder og leverandører å ta miljøsmarte valg.

Min side